Optymalizacja IT kluczem do większych zysków

Optymalizacja IT kluczem do większych zysków

Wydatki to rzecz nieunikniona w biznesie. Jednakże ich ograniczenie i jak najefektywniejsze wykorzystanie, jest kluczem do jeszcze lepszej wydajności finansowej i większych zarobków, co wszakże jest podstawowym celem każdego przedsiębiorcy. Nowoczesne technologie to obecnie coś, co znajduje swoje zastosowanie w każdym rodzaju działalności, więc optymalizacja kosztów IT wydaje się jednym z najlepszych sposobów ograniczania kosztów działalności.

Optymalizacja IT to działanie długofalowe

O ile wiele innych działań optymalizacyjnych można uznać za jednorazowe o wieloletnich wynikach, o tyle dynamika rynku IT wymusza poniekąd stosowanie optymalizacji IT jako swoistej filozofii zarządzania całą firmą. Zależnie od wielkości zapotrzebowania na usługi IT, powinniśmy co pewien czas przeprowadzać pełen audyt w naszej firmie. Regularne sprawdzanie zarządzania wydatkami i wydajnością procesów informatycznych, a także skutków zastosowanych już zmian to podstawa stabilnego ograniczania wydatków. Ponadto optymalizacja procesów IT wymaga czasu również w przypadku dłuższych umów i licencji na oprogramowanie. Wszakże nawet wtedy, kiedy dany program można zastąpić tańszym lub nawet darmowym, przerywanie opłaconej zawczasu licencji mija się z celem i jest dodatkowym wydatkiem chociażby czasu. Podobnie ma się leasingowanie sprzętu komputerowego, którego to koszta zerwania lub przedwczesnego zakończenia umowy mogą przekroczyć potencjalne oszczędności. Z tego też powodu wszelkie procesy optymalizacyjne są bardziej strategią zarządzania i kierunkiem rozwoju firmy, aniżeli doraźnym działaniem i wymagają sumienności i realizowania założonego planu.

Zewnętrzni specjaliści jako najlepsze rozwiązanie

W tak złożonej branży jak IT, doskonale sprawdza się wszelkiego rodzaju outsourcing. Nawet sama optymalizacja IT może zostać zlecona zewnętrznemu podmiotowi. Ba, nawet powinna ze względu na to, iż niezależny zewnętrzny specjalista zawsze będzie o wiele bardziej obiektywny, aniżeli pracownik firmy mający pewne preferencje i przyzwyczajenia wynikające ze stażu w danym miejscu. Działań audytowych i doradczych najlepiej szukać u specjalistów. Jednak nie tylko ten element poprawy wydajności, bo również i wiele usług można otrzymać poprzez zlecenie konkretnych prac lub elementów projektu. Zatrudnianie specjalisty na etat, kiedy nie jesteśmy w stanie wydajnie wykorzystać jego możliwości, może dać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności w jednym roku podatkowym. A jest to jedno z dziesiątek działań w ramach optymalizacji IT. Potencjalne zyski mówią same za siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *