Czym są wzory przemysłowe?

Czym są wzory przemysłowe?

Czym są wzory przemysłowe?

Wzornictwo przemysłowe ogromnie wpływa na całe nasze życie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że na co dzień bardzo często spotykamy tzw. wzory przemysłowe.

Czym są wzory przemysłowe?

Ludzie kupują oczami – im coś jest bardziej atrakcyjne w wyglądzie, tym ma większą popularność i więcej ludzi to kupuje. Definicja wzorów przemysłowych jest taka, że są to nowe postacie jakiegoś wytworu, które mają swoją własną, nową linię i indywidualny charakter. Wzorem przemysłowym nazywamy nowy wytwór, czyli – jeszcze inaczej i prościej – nową, zewnętrzną postać przedmiotu.

Dzisiaj wzór przemysłowy mało ma wspólnych cech z technologią; więcej łączy go z nowym designem, bowiem dzięki oryginalnemu i niepowtarzalnemu wyglądowi, przedmiot nabiera rzadkich cech oraz takich, które bardzo zwracają na siebie uwagę odbiorcy, czyli potencjalnego klienta.

Przykłady wzorów przemysłowych

Do najbardziej popularnych przykładów takich wzorów należą:

1. Opakowania produktów,

2. Butelki,

3. Etykiety,

4. Meble,

5. Zabawki,

6. Wyroby tekstylne,

7. Sprzęt sportowy.

Ochrona wzornictwa przemysłowego

Każdy wzór przemysłowy, aby był wzorem skutecznie chronionym, musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie do spraw własności przemysłowej. Istnieją trzy rodzaje procedur:

1. Krajowa – wzór jest chroniony na terenie kraju,

2. Wspólnotowa – wzór ma ochronę na terenie 28 krajów UE,

3. Międzynarodowa – ochrona działa w wybranych krajach świata.

W Polsce wzory rejestruje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Jeżeli zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie swojego wzoru, musimy pamiętać, że musi być on nowy oraz że musi mieć swój indywidualny charakter, czyli różnić się od innych wzorów.

Zyski i koszty z rejestracji wzoru przemysłowego

Decydując się na rejestrację danego wzoru, musimy liczyć się z kosztami. Koszty przy rejestracji są jednak o wiele mniejsze, niż gdyby przyszło nam sądzić się z kimś, kto podrobił nasz wzór przemysłowy. Znak, że wzór jest zarejestrowany możemy umieścić na produkcie i jest to jasna informacja dla wszystkich kontrahentów, klientów oraz dla naszej konkurencji.

Rejestracja wzoru odbywa się na wniosek. Do danego wniosku muszą być złożone wszystkie potrzebne opłaty skarbowe. Opłata zależy od terytorium, gdzie wzór ma być chroniony oraz od ilości wzorów, które w danym wniosku chcemy zastrzec.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na www.mobi-prawnik.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *